staphylococcus aureus.png

Algemeen principe van de werking

 

Bacteriën hebben als eigenschap dat ze enzymen kunnen produceren. De productie van enzymen is afhankelijk van het voedsel dat beschikbaar is. Als een bacterie, via reiniging, op een oppervlak terecht komt dan gaan de bacteriën het enzym produceren voor de daar aanwezige vervuiling. Een bacteriële reiniger zorgt er dus voor dat de juiste enzymen aanwezig zijn. 

Bacteriën blijven ook relatief lang op het oppervlak omdat ze minder gevoelig zijn voor externe omstandigheden zoals temperatuur en zuurtegraad. Ze blijven actief tot +/- 3 dagen na de reiniging en zorgen op die manier voor een verlengde werking.

 

 

Quorum Sensing principe

 

Naast reinigen zorgen probiotische bacteriën ook voor een "bezetting" van de oppervlakten met onschadelijke, goede bacteriën. Hierdoor is er niet langer voldoende plaats en voeding beschikbaar voor andere organismen die op het oppervlak terechtkomen en  daalt het risico op de ontwikkeling van schadelijke bacteriën.

een natuurlijke microflora - vb een stalomgeving

3 % pathogene bacteriën

97 % goede bacteriën (groene ruimte)

lege plaatsen (witte ruimte)

QS slechte.png
QS 1.png

Onmiddellijk na desinfectie

QS 2.png

Door te desinfecteren probeert men alle bacteriën te doden. Dat lukt nooit voor 100 %, resistente schadelijke organismen overleven een ontsmettingsaanval het best.

Er komt echter veel ruimte vrij en het voedsel aanbod wordt groter. voor de pathogene bacteriën.

+/- 3u na desinfectie

QS 3.png

Na de desinfectie kunnen de sterkere slechte bacteriën vlugger vermenigvuldigen omdat er veel ruimte vrij is en voldoende voedsel.

Overal zijn goede en slechte bacteriën te vinden.

Zolang ze niet met teveel zijn, kunnen slechte bacteriën geen kwaad, behalve soms bij dieren met een verminderde weerstand.

Na reinigen met probiotica

QS 4.png

Door te reinigen met probiotica worden geen bacteriën gedood. Maar alle lege plaatsen worden opgevuld met goede bacteriën.

Er komt geen ruimte vrij en het voedsel aanbod vermindert voor de pathogene bacteriën.

Effect van reinigen met probiotica

QS 5.png

Door te reinigen met probiotica worden geen bacteriën gedood. Maar alle lege plaatsen worden opgevuld met goede bacteriën.

Onmiddellijk na de eerste probiotische reiniging zullen de probiotica alle lege plaatsen innemen. Door gebrek aan voedsel en ruimte geven de pathogene micro-organismen elkaar meteen het signaal om hun activiteiten te verminderen. Al na enkele dagen zijn er een groot aantal van ouderdom gestorven en door de verminderde activiteit worden ze niet zo snel meer vervangen. Door blijvend te reinigen met de juiste probiotische producten zal de oorspronkelijke microbiële gemeenschap positief veranderen.

1. Bacteriologisch management

Wat kunnen probiotica wel en desinfectie en enzymatische reiniging niet ?

1. Bacteriologisch management

2. Verwijderen van biofilm

Bacteriën zijn van doorslaggevend belang voor het leven op aarde. Het overgrote deel van de bacteriën zijn nuttig. Het is dan ook af te raden om ze te willen doden.

In plaats daarvan streven we beter naar een gezond evenwicht waardoor het risico op schadelijke bacteriën veel kleiner wordt.

Probiotische reinigers bevatten:

milieuvriendelijke stoffen die zorgen voor het zichtbare vuil

milieubevorderlijke probiotische bacteriën die zorgen voor een reinigende nawerking van het organisch vuil en voor  het bacterieel evenwicht.

De probiotica leven nog +/- 3 dagen en zetten hun werk verder.

Desinfecteren als het echt noodzakelijk is, vb bij een virusinfectie

Antibiotica gebruiken als het niet anders kan.

Contacteer ons voor persoonlijk advies

Keep scrolling

biofilmlaag.png
 

2. Verwijderen van de biofilm

Keep scrolling

Vorming van biofilm op een oppervlak: vb stalvloer, afscheidingen en drinkbakken. Daar waar je een glad, vaak groenachtig oppervlak hebt.

 

 1. vasthechting van bacteriën

 2. vorming van een slijmlaag ter verdediging tegen chemische producten

 3. groei van het aantal bacteriën

 4. verdere groei binnen de slijmlaag

 5. openbarsten en verspreiding van pathogene bacteriën

Biofilm.jpg

Veel watersystemen, vloeren en materialen hebben intensief te kampen met een slimme strategie van micro-organismen. 

Eén van de mechanismen die de micro-organismen gebruiken om zich te verdedigen tegen de chemische aanvallen met biociden is het vormen van hardnekkige biofilms. 

Deze biofilms zijn een complexe structuur en vormen als het ware een bunker en schuilplaats voor de micro-organismen. 

biofilm in drinkbak paarden

Voorkom biofilm in de drinkbakken van je paarden. Biofilm is een schuilplaats voor pathogene bacteriën.